โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมหมาย พรหมสังคหะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมัทนาวดี หมันเทศ

 • นางเปรมฤดี สุตตะคาร

 • นางธัญลักษณ์ เมฆอรุณ

 • นางสาวสุภัคย์ เศรษฐสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-671198 อีเมล์: sumukkee2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เปรมฤดี สุตตะคาร โทรศัพท์: 0817980835 อีเมล์: supernova.2511@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]