โรงเรียนอุดมวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดมวิทยายน

นางละออ วัชราคม
นายวินิชย์ ทองประศรี
นางสาววารุณี ขุนเจริญ
นางเสาวณีย์ จันทร์ฉาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดมวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-616053 อีเมล์: udvi93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: akachai khunrit โทรศัพท์: 0898784102 อีเมล์: eak_khunrit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]