โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ผลงงานนักเรียน
  
  ปัจฉิมนิเทศ 2562

   

 • สื่อเทคโนโลยี
 • Google classroom

 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
 • ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

  การเข้าดูผลการเรียน

  1.เข้่า google.com    2.พิมพ์ SGS    3.เลือกสำหรับนักเรียน 

  4.กรอกเลขประจำตัว  กรอกเลขประชาชน 13 หลัก   5.เลือกภาคเรียน

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร แสงเกื้อหนุน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิมล หนูนุ่ม

 • นางวริยา สงเนียม

 • นางพนิดา ชูรักษ์

 • นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,763
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]