โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายประจักษ์ ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปัตตานี
นายสมมาตร ขวัญเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปัตตานี
นางศุภผล จุลละนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปัตตานี

นายเอกรัตน์ โกวิทยา
นางรัตนา ทองสีนุช
นางสายใจ สุวรรณนิมิตร
นางวิยะดา พรหมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9440 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วีรศักดิ์ แดงวิไล โทรศัพท์: 0894645573 อีเมล์: master_ake@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]