โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายอำนาจ ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกอแลบีเละ

นางสุวิมล มหะมะ
นางดวงใจ ล่องนภา
นางโนรอัยนี เซะบารู
นางสาวฟารีดา หลงแดวา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kholeabilek_17@pattani.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ซุฮัยลี สาและ โทรศัพท์: 081-0992-969 อีเมล์: firus@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]