โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


นายอับดุลรอฟาร์ ดาเล็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านปูยุด

นางรอฮานา ยูโซ๊ะ
นางเจ๊ะฟารีดะห์ แวนาแว
นายฟาริด เจะอุบง
นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,148
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4211 อีเมล์: puyud9@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฟาริด เจะอุบง โทรศัพท์: 0896543993 อีเมล์: pilotcyber@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]