โรงเรียนบ้านกาฮง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารด้านสถานที่
การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้านักเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การย้ายเข้าเรียน
การรักนักเรียน

นายอนันต์ เบญจสุหร่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกาฮง

นางปาริชาต ทองเฝือ
นางแวอาซียะห์ มะมิง
นางสาวต่วนไซนับ ต่วนกจิ
นางสาวดรุณี ดือราแม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกาฮง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4206 อีเมล์: wea_prakhan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวมารีแย ประจัน โทรศัพท์: 0890240095 อีเมล์: wea_prakhan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]