โรงเรียนบ้านควนโนรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

นายบูรฮัน วันอิดริส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควนโนรี

นางสาวมายีด้า บือราเฮง
นางสราญจิต อินทกาศ
นายสาหยิด วาเลาะ
นางฟานีดา วันอิดริส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

81
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนโนรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: khuannori@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาริแย มะเละ โทรศัพท์: 0856741926 อีเมล์: mareyae1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]