โรงเรียนบ้านควนโนรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควนโนรี

นายอนันต์ ขุนปลัด
นางฟานีดา วันอิดริส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนโนรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาริแย มะเละ โทรศัพท์: 0856741926 อีเมล์: mareyae1@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ