โรงเรียนบ้านควนโนรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควนโนรี

นางฟานีดา วันอิดริส
นางสาวนูรียะห์ ดอเลาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนโนรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาริแย มะเละ โทรศัพท์: 0856741926 อีเมล์: mareyae1@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ