โรงเรียนบ้านควนโนรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควนโนรี

นางสาวนูรียะห์ ดอเลาะ
นางฟานีดา วันอิดริส

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านควนโนรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาริแย มะเละ โทรศัพท์: 0856741926 อีเมล์: mareyae1@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ