โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายกำธร ศรีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)

นายสมจิตร แดงเพ็ง
นายอัษฎางค์ เปาะจิ
นายมุหะมะตะสุดิง สาและ
นางสาวอัญชุลี สุดเพชรโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

965
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7335-1484 อีเมล์: Bandonschool@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิตยา พรมคงแก้ว โทรศัพท์: 0819590725 อีเมล์: Bandonschool@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]