โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต

นายมาหามะซี หะยีสาและ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโต๊ะตีเต

นางสาวสมปอง แม่นสกูล
นางสาววีณา การีนา
นางนามีเราะห์ วาจิ
นางสาวอาซียะ ตะยีเจะโซะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7335-1195 อีเมล์: totetea59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณฑิรา สังขวิเชียร โทรศัพท์: 0895947099 อีเมล์: totetea59@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]