โรงเรียนบ้านยือริง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยือริง

ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอ
นางสาวรอฮานี สอแล๊ะ
นางมาสีเตาะ ดอเล๊าะ
นางสาวอาลีนี สาและ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยือริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073421372 อีเมล์: yeringschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: หนิมะ เดหนิ โทรศัพท์: 0818981662 อีเมล์: nimah_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]