โรงเรียนบ้านลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายมะรอบี เจะแม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลางา

นางคอปือเสาะ โตะฮิง
นางนูรียะห์ หะยีแยนา
นายอัลฟัตตาห์ อาลี
นางมารีเยาะ ตาเละ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

197
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-1740 อีเมล์: banlanga@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กอมารียะ สาแม โทรศัพท์: 0807043712 อีเมล์: tri-hexane@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]