โรงเรียนบ้านลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายมะรอบี เจะแม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลางา

นางนูรียะห์ หะยีแยนา
นางสาวนินูรีหซ๊ะ นิเดร์หะ
นางสาวโนรอายมาล์ เจ๊ะมูดอ
นายมะรอบี เจะแม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-1740 อีเมล์: banlanga@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โนรอายมาล์ เจ๊ะมูดอ โทรศัพท์: 9848557010 อีเมล์: devy608@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]