โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นางวาสนา สิทธิพาที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดป่าศรี

นายอนุชา หมีสา
นางสุพิศ ไวยประสิทธ์
นายมนัส เรืองจรูญศรี
นางวนิดา อาหลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: โกลัญญา ไชยศิลป์สังข์ โทรศัพท์: 0849633833 อีเมล์: golunya60@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]