โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายเฉลิมราช อินทไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะหม้อแกง

นางสาวนิฤมล สาเหะอุมา
นางสารภี คงสีจันทร์
นางณัฏฐกานต์ แสงจันทร์
นางจุฑามาศ อินทรัศมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0810977694 อีเมล์: komorkag@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปิยะนุช แก้วประสพ โทรศัพท์: 0872954755 อีเมล์: komorkag@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]