โรงเรียนบ้านกาหยี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกาหยี

นายอาแซ โตะแม
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
นางศิริกาญจนา ค้ำชู
นางสุุวรรณา อินทมิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bankayee19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวแวฟารีดะห์ แวดาโอะ โทรศัพท์: 089-6150978 อีเมล์: ิbankayee19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]