โรงเรียนบ้านยาบี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายชวนชิด รักเถาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาบี
นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาบี

นางสาวละม้าย แซ่สิม
นางนูรไอนี สามะ
นางอุษา แบรอ
นางฉันทนา โชติพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

425
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330971 อีเมล์: banyabee_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันวิสาข์ พิชิตเวชยัน โทรศัพท์: 0895980289 อีเมล์: bimonmai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]