โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาววราภรณ์ สุวรรณวงศ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววราภรณ์ สุวรรณวงศ์

  • นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์

  • นางสาววรานันท์ จองเดิม

  • นางสาวรัชนี ทองชูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073437067 อีเมล์: wadmuj@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภัควารี เจะสะตำ โทรศัพท์: 0892962437 อีเมล์: phacwaree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]