โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นายเกษม พรหมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
นางสาววราภรณ์ สุวรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)

นายสุภาพ บุญสนอง
นางสาวพรวรรณา นิลประเสริฐ
นางวรรณิดา บำรุงพานิช
นางสุลิยา ศรีวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073437067 อีเมล์: wadmud@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสวง ราชจันทร์ โทรศัพท์: 0872938282 อีเมล์: tuyong82@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]