โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์

นางวิวรรธณี วรรณเพ็ชร
นายนพเดช นวลละออง
นางสินกรณ์อร สุธาพงศ์อมร
นางสาวยามีละ โซะยุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073212255 อีเมล์: nibongschool@yala1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวณีย์ สุวรรณมณี โทรศัพท์: 08-6294-6584 อีเมล์: ch_berm2@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]