โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

นางเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นางสาวเพริศพิศ คูหามุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายภาสกร แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายวสันต์ จุลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

นายจาตุรงค์ พรหมสถิตย์
นางมณฑิรา จินดารัตน์
นางอริศรา กาฬมณี
นางเฟาซียะห์ บือฮะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,318
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โทรศัพท์: 073212820 อีเมล์: k.byala@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายยศธร กานต์ชนาพงศ์ โทรศัพท์: 073212820 อีเมล์: yosatorn@kbyala.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]