โรงเรียนเบตง(วีระราษฎร์ประสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบตง(วีระราษฎร์ประสาน)

นายสมเกียรติ จันทรประภา
นางสาวปิยรัตน์ สิงหพันธ์
นายประเทือง ถึงดี
นายเอนก เอนกรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบตง(วีระราษฎร์ประสาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โทรศัพท์: 073-230449 อีเมล์: ws.wirarat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินดา ใจแปง โทรศัพท์: 0898692377 อีเมล์: lengjinda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]