โรงเรียนบ้านตาบานายสราวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาบา

นางดาราณี ยูโซ๊ะ
นางปาณิสรา ซุ่นบก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

55
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาบา โทรศัพท์: 073642339 อีเมล์: tabaschool99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปาณิสรา ซุ่นบก โทรศัพท์: 0892934898 อีเมล์: panisara6693@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ