• สื่อการเรียนรู้
 • Urrqtb.gif

  UrHk9S.gif

 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
 • ► วิชาภาษาไทย
  ► วิชาคณิตศาสตร์
  ► วิชาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
  ► วิชาสังคมศึกษา
  ► วิชาสุขศึกษา/พลศึกษา
  ► วิชาศิลปะ
  ► วิชาการงานอาชีพ
  ► วิชาภาษาอังกฤษ
  ► กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 • ข่าวกิจกรรม
 • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุก >> LPD News
 • เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุขุมาล คำรักษ์

 • นายวัชรกาญจน์ วันเพ็ญ

 • นางปราณี สวนทิพย์

 • นางสาวนิตยา สาริกูล
 • สมัครเรียนปีการศึกษา 2564
 • A1FDiz.jpg

  AbBZfk.png

 • รับฟังความคิดเห็น
 • ExpOnZ.pngสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: watladpladuk99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศินา รักปาน โทรศัพท์: 0814924452 อีเมล์: sasina.pladuk@nonedu2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]