• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png


 • ข่าวกิจกรรม
 • :: เขียวขาว NEWS ::
 •  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Acessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 45 โรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลคะแนนการประเมินของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโดยเรียงลำดับคะแนน ลำดับที่   :   9 (จากโรงเรียนทั้งหมด 45 โรงเรียน) ผลการประเมิน  IIT  :  91.00 คะแนน ผลการประเมิน EIT  :  89.23 คะแนน ผลการประเมิน  OIT  :  92.60  คะแนน ผลการประเมิน  ITA   :   91.11 คะแนน (ระดับ  :   A )

  ทองใบ สะอาดรัมย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

  laughโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน "ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง" laugh

  1. ช่องสัญญาณ ระบบ ทีวีดิจิทัล ชั้นอนุบาล1 – ม.3 ช่องที่  37-51 ตามลำดับ ดังนี้ 

  2. ช่องสัญญาณทีวีดาวเทียม ระบบ KU-Band (จานทึบ) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  195-197 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่ 186-191 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  192-194 ตามลำดับ , ชั้น ม.4-6 ช่องที่ 198-200 ตามลำดับ ดังนี้ 

  3. ช่องสัญญาณทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band (จานตะแกรง) ชั้นอนุบาล1-3 ช่องที่ 337-339 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1-ป.6 ช่องที่ 340-345 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่ 346-348 ตามลำดับ ,ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  349-351 ตามลำดับ  ดังนี้ 

  คลิกขวา - แล้วกดบันทึกรูปภาพเป็น

  :: ช่องทางการติดต่อ ::

  ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับครูประจำชั้นทุกชั้น 
  Line กลุ่มครูประจำชั้น
  ผอ.ทองใบ สะอาดรัมย์ มือถือ : 0818793352 และ รอง ผอ.พรทิพย์ แก้วหล่อ มือถือ : 0952629466

   

 • :: สารสนเทศ เขียว-ขาว ::
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1

  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 044-664006
  ผอ.ทองใบ สะอาดรัมย์ มือถือ : 0818793352  รอง ผอ.พรทิพย์ แก้วหล่อ มือถือ : 0952629466
  หรือ นายจักรี นันทพันธ์ (นายทะเบียน) มือถือ :: 093-4252548
  Email : anubanbandan@gmail.com
  Website : www.anubanbandanschool.ac.th
  :: ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ::
  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านเปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 ห้องเรียน
  ระดับชั้น
   นักเรียนในเขตบริการ 
   นักเรียนนอกเขตบริการ 
   จำนวนนักเรียน 
  <หมายเหตุ>
   ชั้นอนุบาลปีที่ 2
   
   
  66
   
   ชั้นอนุบาลปีที่ 3
   
   
  81
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   
   
  51
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
   
  76
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
   
  87
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
   
  79
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
   
  64
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
   
  59
   
  รวม
   
   
  561
  :: ข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน ::
  วมนักเรียนทั้งสิ้น 561 คน   (ข้อมูล update ล่าสุด ณ มิถุนายน 2564
 • :: คนดีคนเก่ง เขียวขาว ::
 • :: ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ::
 • :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ::
 • OBEC Channel : กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • :: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ::
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองใบ สะอาดรัมย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพรทิพย์ แก้วหล่อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมัลลิกา ไชยรส

 • นางฉวีวรรณ ปะสุตัง

 • นางสำราญจิต หนองสี

 • นางสาวณัฐวดี คงแสนแก้ว
 • :: My School ::
 •     laugh แต่งกายสะอาด   มารยาทงามตา   พูดจาไพเราะดี  รักศักดิ์ศรีอนุบาล laugh

    สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: krukatai2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]