• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png


 • ข่าวกิจกรรม
 • :: เขียวขาว NEWS ::
 • laugh โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน "ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง" laugh

        เรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านที่เคารพทุกท่าน
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมหลายอย่างเปลี่ยนไป
  สู่วิถีชีวิตแบบใหม่(New Normal) เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม
  การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอฯลฯ ทุกท่านต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเหล่านี้
  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในขณะที่ยังไม่สามารถเปิดโรงเรียนตามปกติได้ 
  ขอให้ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดการเรียนของนักเรียน
  โดยแอดไลน์สื่อสารกับครูประจำชั้นเพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน 
  และเตรียมรอฟังประกาศจากทางโรงเรียนต่อไป...

  ทองใบ สะอาดรัมย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

  1. ช่องสัญญาณ ระบบ ทีวีดิจิทัล ชั้นอนุบาล1 – ม.3 ช่องที่  37-51 ตามลำดับ ดังนี้ 

  2. ช่องสัญญาณทีวีดาวเทียม ระบบ KU-Band (จานทึบ) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  195-197 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่ 186-191 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  192-194 ตามลำดับ , ชั้น ม.4-6 ช่องที่ 198-200 ตามลำดับ ดังนี้ 

  3. ช่องสัญญาณทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band (จานตะแกรง) ชั้นอนุบาล1-3 ช่องที่ 337-339 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1-ป.6 ช่องที่ 340-345 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่ 346-348 ตามลำดับ ,ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  349-351 ตามลำดับ  ดังนี้ 

  คลิกขวา - แล้วกดบันทึกรูปภาพเป็น:: ช่องทางการติดต่อ ::

  ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับครูประจำชั้นทุกชั้น 
  Line กลุ่มครูประจำชั้น
  โทรศัพท์ : 044-664006
  ผอ.ทองใบ สะอาดรัมย์ มือถือ : 0818793352
 • :: สารสนเทศ เขียว-ขาว ::
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 10 มีนาคม 2563 
  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 044-664006
  ผอ.ทองใบ สะอาดรัมย์ มือถือ : 0818793352   หรือ นายจักรี นันทพันธ์ (นายทะเบียน) มือถือ :: 093-4252548
  Email : anubanbandan@gmail.com
  Website : www.anubanbandanschool.ac.th
  :: ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ::
  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านเปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ระดับชั้น
   นักเรียนในเขตบริการ 
   นักเรียนนอกเขตบริการ 
   จำนวนนักเรียน 
  <หมายเหตุ>
   ชั้นอนุบาลปีที่ 2
   
   
  75
   
   ชั้นอนุบาลปีที่ 3
   
   
  50
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   
   
  76
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
   
  84
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
   
  75
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
   
  62
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
   
  59
   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
   
  63
   
  รวม
   
   
  544
  :: ข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน ::
  วมนักเรียนทั้งสิ้น 544 คน   (ข้อมูล update ล่าสุด ณ  พฤษภาคม 2563)
 • :: ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ::
 • :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ::
 • OBEC Channel : กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • :: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ::
 • :: ทำเนียบมุทิตา เขียวขาว ::
 •  คุณครูเสริม เจริญศิริ "วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ" มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ (30 ก.ย. 2562) 
   
   คุณครูยานี บุญประสิทธิ์ "ร้อยรักดวงใจ  สายใยผูกพัน" แม้...วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนวัย แต่...ใจกายขอให้สดใสแข็งแรง  ด้วยรักจริง...จากใจชาวเขียว-ขาว (31 พ.ค. 2562)
   
   คุณครูสมใจ ภูกองไชย "เกียรติยศช่อเสมา  มุทิตาครูสมใจ" ครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี  ครูสองแผ่นดิน ถิ่นเมืองบุรีรัมย์ (27 ก.ย. 2561)
   
   คุณครูจินตนา เรืองมนตรี "60ปี กตเวทิตากษิณาทร" ร้อยสายรัก ถักสายใย สานสายใจ มอบส่งให้ครูจินตนา  เรืองมนตรี (28 ก.ย. 2560)
   คุณครูบวร ทองใส "เมื่อถึงฝั่ง จึงวางพาย" มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ (30 ก.ย. 2558)
 • :: คนดีคนเก่ง เขียวขาว ::
 • cRzpsl.jpg

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองใบ สะอาดรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทนิษฐ์ ศาลางาม

 • นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต

 • นายวุฒิไกร ชัยปัญญา

 • นางสุชาติ รสหอม
 • :: My School ::
 •     laugh แต่งกายสะอาด   มารยาทงามตา   พูดจาไพเราะดี  รักศักดิ์ศรีอนุบาล laugh

    สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-664006 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]