โรงเรียนธารทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางดวงเดือน เขื่อนคำ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุมาลี มีชั้นช่วง

  • นางสาวกชพรรณ บุญประเสริฐกิตติ์

  • นายโยธี ศิริธนศาสตร์

  • นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,851
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-661207 อีเมล์: thantong@thantong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววไลพร สุขชิต โทรศัพท์: 0810329837 อีเมล์: walaiporn@thantong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]