โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  • สื่อออนไล์
  • Facebook


  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอารีย์ สุดาชม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวปนัดดา รุ้งแก้ว

  • นางสาวดลฤทัย อินทะวงศ์

  • นายกฤษดา ไถวฤทธิ์

  • นางสาวทิพวรรณ แสงกองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-403806 อีเมล์: nswubon5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาทิตย์ เศษสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0885118672 อีเมล์: artidsedsuwan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]