โรงเรียนสามหมอวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
  • แนะนำบุคลากร

  • นายดนุพล ดวงวิญญาณ

  • นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์

  • นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์

  • นางดาหวัน อุดมทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามหมอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044056000 อีเมล์: sammor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตติกาล ทวีทรัพย์ โทรศัพท์: 0883628968 อีเมล์: rutti11.m@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]