โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยรัตน์ เจริญสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย บัวจูม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกศล เพชรประไพ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศศิธร รักษาชนม์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุชนาถ เจริญชีพ

 • นางสุมาลี ไกรษร

 • นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู

 • นายอนิรุทธิ์ ลาภทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,128
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-872827 อีเมล์: www.nwed.net http://Lab
เว็บมาสเตอร์:: นายเฉลียว ผิวเผื่อน โทรศัพท์: 0989145179 อีเมล์: undomanR@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]