โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบรรจบ ศิริวาลย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายแทนไทย อันทะนัย

  • นายมานิจ โม้แก้ว

  • นางจันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม

  • นางสาวกรรณิการ์ เติมผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-890518 อีเมล์: lahanwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพรพรรณ ที่รักษ์ โทรศัพท์: 0930942187 อีเมล์: pornpan579@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]