โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวทัศนีย์ บุญวิเศษ

  • นางสาวอุมาพร ยาวะสะโก

  • ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวล

  • นางจินดาพร กรรณาลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,211
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044100266 อีเมล์: nonkoonwit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายแสงเทียน รอดแก้ว โทรศัพท์: 0827534542 อีเมล์: bom.sangtean@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]