โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชนน์รวี​ แสงศรีเรือง

  • นางขันทอง ทิพย์ชา

  • นางสาวสุภาวินี หาญปีย์

  • นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,489
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 097-952-9898 อีเมล์: khokngamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนอมจิต โคตระบุตร โทรศัพท์: 0933936445 อีเมล์: krutum2522@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]