• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางชฏากรณ์ บรรเลงรมย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจิราวัลย์ ตำตาด

  • นางวิมลรัตน์ เกาะกาใต้

  • นายณัฐิวุฒิ ไชยอยู่

  • นางสาวอุทุมพร ธรรมประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โทรศัพท์: 0817393205 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เดชา สมคะเณย์ โทรศัพท์: 0844055655 อีเมล์: somkhane7117@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]