โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอาทิมา สุขหา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกนกพร คงไพร

  • นางสาววิชชุดา คงสมบัติ

  • นางสาวฐิติกาญจน์ ทองดี

  • นายศุภชัย วงษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,332
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธยาน์ การะหว้า โทรศัพท์: 0879535620 อีเมล์: nudthayarin2520@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]