โรงเรียนบ้านปักหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2



ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
(School Management Information System : SMIS)

  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย






  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุจิตรา ป้องโกเซ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ

  • นางสาวฐานิดา ศักดิ์ดาเดช

  • นางสุจิตรา ป้องโกเซ

  • นางอภิรมย์ สีหามาตย์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,168
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านปักหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฐานิดา ศักดิ์ดาเดช โทรศัพท์: 0981961503 อีเมล์: aoytanida@gmai.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]