• Social Network

 • ด้านบริหารงาน O10-O17
 • ด้านบริหารงบประมาณ O18-O24
 • ด้านบริหารงานบุคคล O25-O28
 • การส่งเสริมความโปร่งใส O29-O33
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O34-O43
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศักดิ์ แสงบุญเรือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอดุลย์ วังไชยเลิศ

 • นางวลัญช์ภัทร สุวรรณสุระ

 • นางภัทรา ปากกล้า

 • นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ทรายมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,069
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-269596 อีเมล์: sansaischool275@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรา ปากกล้า โทรศัพท์: 0821938107 อีเมล์: nongpink4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]