โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 • ข่าวกิจกรรม
 • facebook
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ไชยโวหาร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชไมพร สุริยาสม

 • นางสาวทิพยรัตน์ วงศ์ปันง้าว

 • นายกฤตภัฏ สันวงศ์

 • นางครองรวี วังไชยเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,132
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-366334 อีเมล์: sarinapa147@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรกร กาชาติ โทรศัพท์: 0616672661 อีเมล์: pachaya99016@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]