โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวพุธดา ชัยชมภู
  • แนะนำบุคลากร

  • นางพิมพ์ใจ รินรัมย์

  • นางสาววรางคณา ใจเปรมปรีดี

  • นางสาวชาริณี บุญปั๋น

  • นางสาวพุธดา ชัยชมภูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0899556969 อีเมล์: huaimuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลรัตน์ โชงเขียว โทรศัพท์: 0979206155 อีเมล์: huaimuang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]