• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางเยาวลักษณ์ วงค์เที่ยง

  • นายนิกรณ์ ช่วยสระนอก

  • นางสาวสุพัตรา เขื่อนคำ

  • นางเรณู เครือวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,417
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์ อีเมล์: phabong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรธนันท์ วันดี โทรศัพท์: 0882682144 อีเมล์: phabong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]