โรงเรียนประชาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง
  • แนะนำบุคลากร

  • จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง

  • นางสาวชลณิสา เกษมรัตน์

  • นางสาวสิริพร ตรีอินทร์ทอง

  • นางพเยาว์ ทองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0953987951 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0862162261 อีเมล์: ni.chapa35@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]