โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสรณพงศ์ ใยดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจุฑาทิพย์ ทับทอง

  • นางมาลี ชัยชนะ

  • นางสาวอุไร คำสุกดี

  • นางจันทนา เกิดทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,018
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0813794390 อีเมล์: tasana@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชชาพร นนทะโคตร โทรศัพท์: 0969230114 อีเมล์: phitchaporn1131@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]