โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุภา พรเศรษฐ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิวันชัย จันทร์เกษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัมพร สงวนศักดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพัฒน์ แท่นมาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิตรา ศรีสารคาม

 • นางสาวขนิษฐา เพ็งเกตุ

 • นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์

 • นายปริญญา แก่นเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,832
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572058-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์นุช ชูอ่อน โทรศัพท์: 0935896156 อีเมล์: thassaneenut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]