โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุภา พรเศรษฐ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัมพร สงวนศักดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระพงศ์ ทองพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพัฒน์ แท่นมาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย

 • นางเมทินี บุญชัย

 • นายชลอ พลรัตน์

 • นางสุภาวดี แสงศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,712
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572058-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์นุช ชูอ่อน โทรศัพท์: 0935896156 อีเมล์: thassaneenut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]