โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  • แบบประเมินออนไลน์
  • EIT เกาะนางคำ IIT เกาะนางคำ  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายรอหีม หมาดเต๊ะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอุราวรรณ พจนากนกกุล

  • นางสุกัญญา บิลังโหลด

  • นางอรอนงค์ ดวงแก้ว

  • นายอุสมาน มะยีเต๊ะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bkn93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์มณี พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0862856428 อีเมล์: ging_tip@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]