• ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • ผู้มีสวนได้เสียภายใน

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร เกิดณรงค์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะ ศรีทาพักตร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประภาพรรรณ ตั้นซุ่นหิ้น

 • นายพันธ์ ซิ้วเตีย

 • นายพัฒนพงษ์ สมเพชร

 • นางเสาวนีย์ ฤทธิเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074829924 อีเมล์: hadkaitao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกวิทย์ ทิพวารี โทรศัพท์: 0620867520 อีเมล์: akkawit_ak@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]