โรงเรียนประถมนนทรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประถมนนทรี

นางสาวนิรารัตน์ รัตนวัน
นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์
นางสาวนันท์พัทธนันธ์ เชื้อแก้ว
นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

658
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022400697 อีเมล์: p_nonsee@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร เจริญสุข โทรศัพท์: 0860650058 อีเมล์: tung-oa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]