โรงเรียนประถมนนทรีนางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประถมนนทรี
นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประถมนนทรี

นางสุภา แสงอินทร์
นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประถมนนทรี โทรศัพท์: 022400697 อีเมล์: p_nonsee@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร เจริญสุข โทรศัพท์: 0860650058 อีเมล์: tung-oa@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ