โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ ทับเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์บุญ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ พนะสันต์

 • นางสาวพรเพ็ญ ใจศิริ

 • นายอัมรินทร์ ยิ้มไพบูลย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,934
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035773070 อีเมล์: watuthai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ โทรศัพท์: 0872256356 อีเมล์: watuthai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]