โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ปกใน
สารบัญ
คำนำ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)

นายปิยะวัฒน์ อาสนาทิพย์
นางสาวยุวเรศ หมอกมาเรือน
นางสาวจันทร์เพ็ญ ลออรัตนาวงศ์
นางสาวนันทนา บูรณศีลสุนทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038160290 อีเมล์: payub@mailcozy.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะวัฒน์ อาสนาทิพย์ โทรศัพท์: 0944155535 อีเมล์: top_1889@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]