นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เสิงสาง
นางอุไรวัลย์ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เสิงสาง

นายภาณุพล ระย้าทอง
นางสาวสุมาลี บุญพามี
นายขจร โปร่งจิตร
นายชาตรี ศรีพาฮาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,664
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044447127 อีเมล์: kedsuma@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ โทรศัพท์: 0818761571 อีเมล์: kedsuma@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]