โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกก่อง

นางศิริอนงค์ ชุมศรี
นางศรัญญา เลาอารีกิจ
นางไพรินทร์ ไชยสงคราม
นางสาวอรอนงค์ ชินเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681030 อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศรัญญา เลาอารีกิจ โทรศัพท์: 081-0748012 อีเมล์: ny_2512@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]