โรงเรียนบ้านดงยายเภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


นายสมพงษ์ กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงยายเภา

นางสาววิภาพร คอนเพชร
นางบุญส่ง ฉัตรทอง
นางสาวประไพศรี แก่นวิชา
นายกุศล แสงดารา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงยายเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681714 อีเมล์: dongyayphao@Thaimail.co
เว็บมาสเตอร์:: ประไพศรี แก่นวิชา โทรศัพท์: 0856577588 อีเมล์: npk2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]