โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม
นายประหยัด เมื่อประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เรืองสุขสุด
นายไพฑูรย์ บุญครอง
นายสะอาด จริตรัมย์
นางสาวปภานิกา กลับประโคน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044110113 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา สาธร โทรศัพท์: 044110113 อีเมล์: nit_taya2008@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]