โรงเรียนสิรินธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิรินธร
นายชิน ไทยยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิรินธร
นายภัทรพล หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิรินธร
นายประยุทธ มะลิงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิรินธร

นางสาวณัฏฐณิชชา ชูหา
นางชริกา อุรารื่น
นางยุพาสินี สุทธิยานุช
นางสาวพรระวี บุญสุยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,635
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิรินธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044511189 อีเมล์: school@sirin.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรระวี บุญสุยา โทรศัพท์: 0880863390 อีเมล์: rawee2514@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]